ავტორიზაცია რეგისტრაცია  
  
 
 
 
Χ
საიდენთიფიკაციო კოდი


პაროლი


დამახსოვრება

პაროლის აღდგენა

Χ
იურიდიული დასახელება


საიდენთიფიკაციო კოდი


იურიდიული მისამართი


ფაქტიური მისამართი


საკონტაქტო პირი


ოფისის ან მობილური ტელეფონის ნომერი


ელ. ფოსტა


ახალი პაროლი


გაიმეორეთ ახალი პაროლი

ჩემი გვერდიდან გასვლა
Χ
იურიდიული დასახელება


საიდენთიფიკაციო კოდი *


იურიდიული მისამართი


ფაქტიური მისამართი *


საკონტაქტო პირი


ოფისის ან მობილური ტელეფონის ნომერი *


ელ. ფოსტა *


პაროლი *


გაიმეორეთ პაროლი *


* ამ ველების შევსება სავალდებულოა


       
   
Χ
ჩვენი მუშაობის განრიგი.
ok
Χ
ჩაწერეთ ელ. ფოსტა.

Χ
ჩემი კალათა


                 
ფით მუხლი PPR L 20 *1/2M გ/რ (თეთრი )     #000111/4-19188-7
2.00 ლარი
     
 
ფით PPRC ხუფი 25 ქუდი (თეთრი თურქული)     #00000230
0.50 ლარი
     
 
ფით ხუფი 50 ქუდი (თეთრი)     #00000233
1.50 ლარი
     
 
ფით ხუფი 63 ქუდი (თეთრი)     #00000368
2.50 ლარი
     
 
ფით PPRC სამკაპი T 40/20/40 (თეთრი თურქული)     #00000211
1.50 ლარი
     
 
ფით PPR +ლით.ვენტილი 20 ( უბრალო თეთრი)     #00000147
4.00 ლარი
     
 
ფით PPR +ლით.ვენტილი 20(ლატუნის თეთრი)     #000147/2
6.00 ლარი
     
 
ფით PPRC გადამყვანი 50/25 (თეთრი თურქული)     #00000170
1.50 ლარი
     
 
ფით PPR +ლით.ვენტილი 50 უბრალო(სერი)     #000151/1
7.00 ლარი
     
 
ფით PPR +ლით.ვენტილი 40 (თეთრი)     #00000150
18.00 ლარი
     
 
ფით სამკაპი T 63/40/63 (თეთრი)     #00000221
4.50 ლარი
     
 
ფით PPR სამკაპი 40 (თეთრი)     #000105/2
1.50 ლარი
     
 
ფით PPR სამკაპი 50 (თეთრი)     #000106/1
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR +ლით.ვენტილი 32(ლატუნის თეთრი)     #000149/2
10.00 ლარი
     
 
ფით PPR სამკაპი 75 (თეთრი)     #000108/2
9.00 ლარი
     
 
ფით PPR +ლით.ვენტილი 25 ( უბრალო თეთრი)     #00000148-19188-23
5.00 ლარი
     
 
ფით PPR +ლით.ვენტილი 32 (უბრალო თეთრი)     #000149/1
6.00 ლარი
     
 
ფით PPR სამკაპი 20 (თეთრი)     #000102/2
0.40 ლარი
     
 
ფით PPR სამკაპი 20 (სერი)     #000102/1
0.50 ლარი
     
 
ფით PPR სამკაპი 25 (თეთრი)     #000103/2
0.50 ლარი
     
 
ფით სამკაპი T 63/50/63 (თეთრი)     #00000222
4.50 ლარი
     
 
ფით ქურო-ჩამხსნელი 20/1/2 შრ (თეთრი )     #00000132
4.00 ლარი
     
 
ფით PPR სამკაპი 63 (თეთრი)     #000107/1
4.50 ლარი
     
 
ფით PPR სამკაპი 32 (სერი)     #000104/1
1.00 ლარი
     
 
ფით PPR სამკაპი 32 (თეთრი)     #000104/2
1.00 ლარი
     
 
ფით ხუფი 20 შ/რ (თეთრი)     #000229/3
0.30 ლარი
     
 
ფით ხუფი 20 ქუდი (თეთრი)     #00000229
0.30 ლარი
     
 
ფით ხუფი 25 ქუდი (თეთრი)     #000230/1
0.50 ლარი
     
 
ფით ხუფი 40 ქუდი (თეთრი)     #00000232
1.00 ლარი
     
 
ფით ხუფი 40 ქუდი (სერი)     #000232/1
1.00 ლარი
     
 
ფით ხუფი 50 ქუდი (სერი)     #000233/1
1.50 ლარი
     
 
ფით ქურო-ჩამხსნელი 25/3/4 შრ (თეთრი )     #000132/1
5.00 ლარი
     
 
ფით შემოვლა 20 ( ხიდი სერი)     #000190/1
1.00 ლარი
     
 
ფით შემოვლა 25 ( ხიდი თეთრი)     #00000191
1.50 ლარი
     
 
ფით შემოვლა 32 ( ხიდი თეთრი)     #00000192
2.00 ლარი
     
 
ფით ხუფი 20 გ/რ (თეთრი)     #000234/2
0.30 ლარი
     
 
ფით სამკაპი T 63/25/63 (თეთრი)     #00000219
4.50 ლარი
     
 
ფით სამკაპი T 40/32/40 სერი     #000213/1
1.20 ლარი
     
 
ფით სამკაპი T 40/32/40 (თეთრი)     #00000213
1.50 ლარი
     
 
ფით სამკაპი T 50/40/50 (თეთრი)     #00000217
2.50 ლარი
     
 
ფით სამკაპი T 32/25/32 (თეთრი)     #00000210
1.00 ლარი
     
 
ფით სამკაპი T 32/25/32 (სერი)     #000210/1
1.00 ლარი
     
 
ფით სამკაპი T 40/20/40 (თეთრი)     #0000211/1
1.50 ლარი
     
 
ფით სამკაპი T 40/25/40 (სერი)     #000212/1
1.00 ლარი
     
 
ფით სამკაპი T 32/20/32 (თეთრი)     #00000209
1.00 ლარი
     
 
ფით სამკაპი T 32/20/32 (სერი)     #000209/1
0.80 ლარი
     
 
ფით სამკაპი T 25/20/25 (სერი)     #000208/1
1.00 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 75/40 (თეთრი)     #00000181
3.50 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 75/40 (სერი)     #000181/1
3.50 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 75/50 (თეთრი)     #00000182
3.50 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 75/63 (თეთრი)     #00000183
4.00 ლარი
     
 
ფით ვენტილი-ჩამხსნელი 20/1/2 შრ     #00000146
8.00 ლარი
     
 
ფით მუხლი ორიანი L 20*1/2 Fდამაკავ. (თეთრი)     #00000369
5.00 ლარი
     
 
ფით მუხლი ორიანი L25*1/2 F დამაკავ.(თეთრი)     #000369/3-19188-9
6.00 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 63/20 (თეთრი)     #00000173
2.50 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 63/25     #000174/1
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 32/1/1 F შ.რ (სერი)     #000122/1
4.00 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 32/1/1 M გ.რ (სერი)     #000123/3
3.50 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 40/11/4 M გ.რ (სერი)     #000125/1
5.00 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 40/11/4F შ.რ (თეთრი )     #00000124
7.00 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 40/11/4F შ.რ (სერი)     #000124/1
5.00 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 50/11/2 M გ.რ (სერი)     #000127/1
10.00 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 75/32 (სერი)     #000180/1
3.50 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 63/32 (თეთრი)     #00000175
2.50 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 63/40 (თეთრი)     #00000176
3.00 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 75/32 (თეთრი)     #00000180
3.50 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 40/20 (სერი)     #000166/1
1.00 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 40/25 (თეთრი)     #00000167
1.00 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 40/32 (თეთრი)     #00000168
1.00 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 40/32 (სერი)     #000168/1
0.60 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 50/20 (თეთრი)     #00000169
1.20 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 50/20 (სერი)     #000169/1
1.20 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 50/25 (თეთრი)     #000170/1
1.50 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 50/32 (თეთრი)     #00000171
1.50 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 50/40 (თეთრი)     #00000172
1.50 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 63/20     #000173/1
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო 25 (თეთრი)     #00000096
0.40 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო 25 (სერი)     #000096/1
0.30 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო 32 (სერი)     #000097/2
0.50 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო 40 (თეთრი)     #000098/2
1.00 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო 40 (სერი)     #000098/1
1.00 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო 50 (თეთრი)     #000099/1
1.80 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 20/1/2 F შ.რ (სერი)     #000118/3
1.50 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 20/1/2 M გ.რ (სერი)     #000119/2
1.50 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 63/2 M გ.რ (სერი)     #000129/1
20.00 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო 25/3/4 F შ.რ (თეთრი     #00000120-19188-16
2.50 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 25/20 (სერი)     #000163/1
0.30 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 32/20 (სერი)     #000164/1
0.50 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 32/25 (თეთრი)     #000165/2
0.50 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 32/25 (სერი)     #000165/1
0.50 ლარი
     
 
ფით გადამყვანი 40/20 (თეთრი)     #00000166
1.00 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 25/1/2 F შ.რ (თეთრი)     #00001032
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 25/1/2 F შ.რ (სერი)     #001032/1
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 25/20 M გ.რ (თეთრი)     #00001033
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 25/20 M გ.რ (სერი)     #001033/1
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 50X11/2F შ.რ (თეთრი)     #000126/1
15.00 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 63/2 F შ.რ (თეთრი)     #000129/2
20.00 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 40 *45 (სერი)     #000091/1
1.00 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 50 *45 (თეთრი თურქული)     #00000092
2.00 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო S 20*1/2 M გ.რ (თეთრი )     #00000119-19188-17-31
1.50 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო 20 (თეთრი )     #00000095
0.25 ლარი
     
 
ფით PPR ქურო 20 (სერი)     #000095/1
0.25 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 63 *45 ( თეთრი)     #00000093
5.00 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 75 *45 ( თეთრი)     #00000094
7.00 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 40 *45 (თეთრი თურქული)     #00000091
1.50 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 32 *45 (თეთრი)     #000090/1
1.00 ლარი
     
 
ფით ქურო d 75x5/2 f შ/რ (თეთრი )     #00000130
35.00 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 20 *45 (თეთრი)     #000088/2
0.30 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 25 *45 (თეთრი)     #000089/2
0.40 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 25 *45 (სერი)     #000089/1
0.40 ლარი
     
 
ფით სამაგრი 20 (თეთრი)     #00000237
0.30 ლარი
     
 
ფით სამაგრი 25 (თეთრი)     #000238/1
0.30 ლარი
     
 
ფით სამაგრი 32 (თეთრი)     #00000239
0.50 ლარი
     
 
ფით სამაგრი 40 (თეთრი)     #00000240
0.70 ლარი
     
 
ფით PPRC მუხლი 32 (თეთრი თურქული)     #00000083
0.70 ლარი
     
 
ფით PPRC მუხლი 50 (თეთრი თურქული)     #00000085
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი L 25*3/4 M გ/რ (თეთრი)     #000113/1-19188-21
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი L 25X1/2 M გ/რ (თეთრი)     #1031
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი L 25X1/2 F შ/რ (თეთრი)     #1030
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR +ლით. 40 შ/რ (ამერიკანკა)     #00000140
7.00 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი L 25*3/4 F შ/რ (თეთრი)     #000112/1-19188-20
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი L 25*1/2 M გ/რ (თეთრი)     #001031/2
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი L 25*1/2 M გ/რ (სერი)     #001031/3
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი L 20X1/2 F შ/რ სამაგ (თეთრი)     #000110/1
1.20 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი L 20X1/2 F შ/რ (თეთრი )     #00000109-19188-18
1.50 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი L 20X1/2 F შ/რ (სერი)     #000109/2
1.50 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი L 20X1/2 M გ/რ (სერი)     #000111/2
1.50 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი L 25*1/2 F შ/რ (თეთრი)     #001030/1
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი L 25*1/2 F შ/რ (სერი)     #001030/2
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 25 (სერი)     #000082/1
0.30 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 32 (სერი)     #000083/1
0.70 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 40 (თეთრი თურქული)     #00000084
1.00 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 40 (თეთრი)     #000084/1
1.00 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 50 (თეთრი )     #000085/1
2.50 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 63 (თეთრი თურქული)     #00000086
4.00 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 75 (თეთრი თურქული)     #00000087
7.00 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი L 20X1/2 F შ/რ სამაგ (თეთრი თურქული)     #00000110
1.50 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 20 (სერი)     #000081/1
0.30 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 25 (თეთრი თურქული)     #00000082
0.30 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 25 (თეთრი)     #000082/2
0.40 ლარი
     
 
ფით ხუფი 25 გ/რ (სერი)     #000235/1
0.40 ლარი
     
 
ფით ხუფი 32 გ.რ (თეთრი)     #00000236
0.50 ლარი
     
 
ფით PPR მუხლი 20 (თეთრი)     #00000081
0.30 ლარი
     
 
ფით სამკაპი 50 (თეთრი თურქული)     #00000106
2.50 ლარი
     
 
ფით სამკაპი 63 (თეთრი თურქული)     #00000107
4.50 ლარი
     
 
ფით სამკაპი 75 (თეთრი თურქული)     #00000108
9.00 ლარი
     
 
ფით სამკაპი 75 (სერი)     #000108/1
8.00 ლარი
     
 
ფით ხუფი 25 გ.რ (თეთრი)     #00000235
0.40 ლარი
     
 
ფით სამკაპი 40 (სერი)     #000105/1
1.20 ლარი
     
 
ფით სამკაპი 40 (თეთრი თურქული)     #00000105
1.50 ლარი
     
 
ფით სამკაპი 32 (თეთრი თურქული)     #00000104
1.00 ლარი
     
 
ფით სამკაპი 25 (სერი)     #000103/1
0.50 ლარი
     
 
უკუ სარქველი d 32 (თეთრი პლასმასი)     #000809/3
5.00 ლარი
     
 
უკუ სარქველი d 25 (თეთრი პლასმასი)     #000808/3-19188-30
4.00 ლარი
     
 
უკუ სარქველი d 20 (თეთრი პლასმასი)     #000807/3-19188-29
3.00 ლარი
     
 
სამკაპი 9025*20*25 PPR     #000208/3
1.00 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 50 (თეთრი)     #000158/2
15.00 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 40 (თეთრი)     #000157/3
12.00 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 32 (თეთრი)     #000156/2
6.00 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 32 (სერი)     #000156/3
6.00 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 63 (თეთრი)     #000159/2
30.00 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 75 (თეთრი)     #00000160
45.00 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 20 (თეთრი)     #000154/4
4.00 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 20 (სერი)     #000154/3
4.00 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 25 (თეთრი)     #000155/4
5.00 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 25 (სერი)     #000155/3
5.00 ლარი
     
 
მუხლი IR 20x1/2 შიგა ხრახ. თითბ. თეთრი MODUS     #000109/6
1.50 ლარი
     
 
მუხლი 40მმ     #000084/4
0.00 ლარი
     
 
ონკანის შაბლონი BR 25x1/2 თითბ. თეთრი MODUS     #000369/6
6.00 ლარი
     
 
PPR-თითბერის კავშირი 32 F (კარგი ამერიკანკა)     #0138/3-19188-11
6.00 ლარი
     
 
PPR-თითბერის კავშირი 32 M (კარგი ამერიკანკა)     #000139/3-19188-13
6.00 ლარი
     
 
მუხლი BR 20x1/2 შიგა ხრახ. თითბ. თეთრი MODUS     #000109/5
2.00 ლარი
     
 
გამშვები უკუ სარქველი 20 (თეთრი)     #00000807
5.00 ლარი
     
 
გამშვები უკუ სარქველი 25 (თეთრი)     #00000808
6.00 ლარი
     
 
ვენტილი PPR 25 ლატუნის თეთრი     #000148/4
7.00 ლარი
     
 
ვინტილი 25x3/4 LUX ნიკელის თეთრი     #000148/1
15.00 ლარი
     
 
ვინტილი ბურთულა BR 25 მმ თითბ. თეთრი MODUS     #000155/10
6.00 ლარი
     
 
ვინტილი ბურთულა IR 32 მმ თეთრი MODUS     #000156/11
6.00 ლარი
     
 
ამერიკანკით BR 32x1" შიგა ხრახ. თითბ. თეთრი MODUS     #000138/5
6.00 ლარი
     
 
გადამყვანი 1/2*3/4 ავზის     #19088-4
5.00 ლარი
     
 
PPR-რკინის კავშირი 40 F (ამერიკანკა)     #00000141
7.00 ლარი
     
 
PPR-რკინისს კავშირი 40 M (ამერიკანკა)     #000141/1
7.00 ლარი
     
 
ამერიკანკით BR 32x1" გარე ხრახ. თითბ. თეთრი MODUS     #000139/6
6.00 ლარი
     
 
PPR-რკინის კავშირი 32 F (ამერიკანკა)     #000138/2
5.00 ლარი
     
 
PPR-რკინის კავშირი 32 M (ამერიკანკა)     #0139/2
5.00 ლარი
     
 
PPR-რკინის კავშირი 25 M (ამერიკანკა)     #000137/1
4.00 ლარი
     
 
PPR-რკინის კავშირი 25 F (ამერიკანკა)     #000136/2
4.00 ლარი
     
 
PPR-რკინის კავშირი 20 M (ამერიკანკა)     #000135/2
3.00 ლარი
     
 
PPR-თითბერის კავშირი 50 F (კარგი ამერიკანკა)     #000142/1
20.00 ლარი
     
 
PPR-თითბერის კავშირი 50 M (კარგი ამერიკანკა)     #0142/2-19188-14
20.00 ლარი
     
 
PPR-თითბერის კავშირი 40 M (კარგი ამერიკანკა)     #000141/2
10.00 ლარი
     
 
PPR-თითბერის კავშირი 25 M (კარგი ამერიკანკა)     #000137/2
4.00 ლარი
     
 
PPR-თითბერის კავშირი 20 F (კარგი ამერიკანკა)     #0134/2-19188-10
3.00 ლარი
     
 
PPR-თითბერის კავშირი 25 F (კარგი ამერიკანკა)     #000136/3
4.00 ლარი
     
 
30 სმ შლანგი ლით დაარ.ერთმ.     #00000343
1.50 ლარი
     
 
30 სმ შლანგი ლით დაარ.ორმხ.     #00000347
1.50 ლარი
     
 
90 სმ შლანგი ლით დაარ.ერთმ.     #00000346
2.50 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 32(თეთრი)     #00156/12რ/ზ
10.00 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 32(თეთრი)     #000156/8-19188-27
10.00 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 25(თეთრი)     #00155/11რ/ზ
7.00 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 25(თეთრი)     #000155/8-19188-26
7.00 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 20(თეთრი)     #000154/8-19188-25
6.00 ლარი
     
 
პლასმასის ბურთულიანი ვინტილი 20(თეთრი)     #000154/9 რ/ზ
6.00 ლარი
     
 
ქურო PPRC 20 *1/2 გ/რ (თეთრი თურქული)     #000119/1
2.00 ლარი
     
 
ქურო გ/ხ 32-1 N     #000123/2
5.00 ლარი
     
 
ქურო შ/ხ 32-1     #000122/2
5.00 ლარი
     
 
ფიტინგი ხუფი Ø 32     #000231/3
0.50 ლარი
     
 
ფიტინგი ქურო Ø 20*25     #000163/3
0.25 ლარი
     
 
ფიტინგი მუხლი Ø 32*90     #000083/4
0.55 ლარი
     
 
ფიტინგი მილის სამაგრი Ø20     #000237/3
0.25 ლარი
     
 
ფიტინგი მილის სამაგრი Ø25     #000238/3
0.30 ლარი
     
 
ფილტრი პლასტ 40X1(სერი)     #000362/1
12.00 ლარი
     
 
ფილტრი პლასტ 40X1 (თეთრი)     #00000362
10.00 ლარი
     
 
ფილტრი პლასტ 32X1 (სერი)     #000363/1
10.00 ლარი
     
 
ფილტრი პლასტ 32X1 (თეთრი)     #00000363
10.00 ლარი
     
 
ფილტრი პლასტ 25X3/4 (თეთრი)     #00000364
6.00 ლარი
     
 
ფილტრი პლასტ 20X1/2 (თეთრი)     #00000365
5.00 ლარი
     
 
ფითინგი გადამყვანი 1/2*10 გ/რ (შტუცერი)     #905-2-19188-36
1.00 ლარი
     
 
ფით ქურო PPR S 20*1/2 M გ/რ (თეთრი )     #000119/4-19188-5
2.00 ლარი
     
 
ფით ქურო PPR S 20 *1/2F შ/რ (თეთრი )     #000118/4-19188-4
2.00 ლარი